Σχετικά με το δικαστήριο για την Υπόθεση Χαλανδρίου

Μετά την αποχώρηση των μελών της Ε.Ο. Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς Δ.Μπολάνο, Μ. και Γ. Νικολόπουλο  από τη συνεδρία στις 7/09/2012 και την παύση των συνηγόρων τους, οι σύντροφοι δεν εμφανίστηκαν σε καμία από τις επόμενες συνεδρίες.

Το δικαστήριο διόρισε, όπως ήταν υποχρεωμένο, δύο φορές συνηγόρους στους συντρόφους που όμως τους απέρριψαν και δε δέχτηκαν να τους εκπροσωπήσουν. Τώρα πια το δικαστήριο θα συνεχιστεί στις 02/10 με τους συντρόφους να έχουν λάβει ειδοποιητήριο ότι το δικαστήριο θα συνεχιστεί “ωσεί παρόντες”, δηλαδή ερήμην στην ουσία, αλλά οι δικαστές θα φαντασιώνονται ότι είναι εκεί οι σύντροφοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *